m e t r o p o l i . f i

Tuberkulosfall i ett daghem i Östra Haxböle i Vanda – risken att insjukna liten
18.04.2019 13:05 www.vanda.fi

Berätta om din erfarenhet av hobbylokaler som kan bokas av staden
18.04.2019 10:46 www.vanda.fi

Hälsovårdstjänster under påsken
18.04.2019 09:11 www.vanda.fi

Resultaten från Vandas enkät om inomhusluftsymptom på skolor, daghem och Varia har blivit färdiga för respektive enhet
17.04.2019 15:00 www.vanda.fi

Vanda utredde stödet för lärande inom undervisning och fostran
16.04.2019 09:25 www.vanda.fi

Välkommen att träffa stadsledningen till Friherrs
15.04.2019 09:21 www.vanda.fi

Tandvårdens jourmottagning flyttar till Haartmanska sjukhuset
14.04.2019 14:05 www.vanda.fi

17 000 svar av Vandaborna har sammanställts: i en stor del av skolorna upplever man problem med inomhusluften
03.04.2019 14:02 www.vanda.fi

Vårstädningen av gatorna har börjat
03.04.2019 14:24 www.vanda.fi

Möt potentiella arbetsgivare på Megarekry
28.03.2019 10:23 www.vanda.fi