m e t r o p o l i . f i

Skolorna i Vanda har avbrutit beep-testen tills vidare
18.09.2018 14:42 www.vanda.fi

Diskutera utbildning och kultur på höstens invånarkväll
17.09.2018 14:59 www.vanda.fi

Höstens studentskrivningar börjar – proven skrivs för sista gången på papper
14.09.2018 14:26 www.vanda.fi

Vandabornas förslag för den fortsatta planeringen av stadscykelsystemet
13.09.2018 11:05 www.vanda.fi

Förändringar i verksamheten vid Korso och Västerkulla hälsostationer
11.09.2018 14:23 www.vanda.fi

Höstens nya ettor får en bokpresent av Helmet-biblioteken
10.09.2018 12:51 www.vanda.fi

Staden besöker byafesten i Kivistö
28.08.2018 13:01 www.vanda.fi

Stadsledningens invånarforum närmar sig
28.08.2018 09:21 www.vanda.fi

Vem blir årets Vandalax?
22.08.2018 08:14 www.vanda.fi

Var och en bär ansvar för Skolfreden
20.08.2018 18:54 www.vanda.fi